SGO

Nota conxunta SGO-SEO/Birdlife sobre a aprobación do Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia.

Nota de prensa.