SGO

Co gallo da elección da andoriña de cu branco como Ave do Ano, a SGO lembra a importancia de manter as poboacións de aves urbanas.

NOTA DE PRENSA.