SGO

Desenvolver actividades na natureza dun xeito san, responsable e coa mínima pegada no medio natural resulta non só posible, senón recomendable neste momento. Malia isto, a autorización de actividades que se desenvolven na natureza quedan no limbo da interpretación fronte á claridade coa que se veñen de autorizar outras como a caza e a pesca. Por este motivo, A SGO ven de promover "O chumbo pesa máis que a pluma", texto asinado por ADEGA, SGHN, GEAS, GREFA e o Grupo Local de SEO/Birdlife Pontevedra.

Descargar texto.