SGO

A SGO presentou alegacións ao vertedoiro de residuos non perigosos proxectado na parroquia de Lesta (Ordes) en colaboración coa plataforma de veciños afectados, polo seu impacto ambiental e social.

Alegación.