SGO

A SGO participou no período de consulta previa para a elaboración dos correspondentes Plans de Xestión das ZEPA mariñas galegas aberto polo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Podes consultar os documentos presentados nas seguintes ligazóns:

ZEPA Espacio Marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares

ZEPA Espacio Marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño

ZEPA Espacio Marino de la Costa da Morte

ZEPA Espacio Marino de las Rías Baixas de Galicia